ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
AsuAsu Aau Anacardiaceae
กระเจียนPolyalthia cerasoides Annonaceae
กระเชาHoloptelea integrifolia Ulmaceae
กระถินLeucaena leucocephala Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
กระทุ่มNeonauclea sessifolia Rubiaceae
กระบกIrvingia malayana Irvingiaceae
กระพี้จันทร์Dalbergia cana Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
กระมอบน้อยGadenia obtusifolia Rubiaceae
กล้วยฤาษีDiospyros glandulosa Ebenaceae
กัลปพฤกษ์Cassia bakeriana Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th