ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
กางขี้มอดAlbizia odoratissima Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
กางหลวงAlbizia chinensis Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
กาญจนิการ์Nyctathes arbotristis Verbenaceae
ก้านเหลืองNauclea orientalis Rubiaceae
กาสามปีกVitex peduncularis Verbenaceae
กำจัดต้นZanthoxylum limonella Rutaceae
กุ๊กLannea coromandelica Anacardiaceae
กุ่มบกCrateva adansonii Capparaceae
เก็ดดำDalbergia assamica Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
เก็ดแดงDalbergia dongnaiensis Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th