ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
มะม่วงหัวแมงวันBuchanania lanzan Anacardiaceae
มะม่วงMangifera indica Anacardiaceae
มะยมPhyllanthus acidus Phyllanthaceae
มะหาดArtocarpus thailandica Moraceae
มะฮอกกานีใบใหญ่Swietenia macrophylla Meliaceae
เม่าสร้อยAntidesma acidum Phyllanthaceae
โมกมันWrightia arborea Apocynaceae
โมกหลวงHolarrhena pubescens Apocynaceae
ยมหินChukrasia tabularis Meliaceae
ยอเถื่อนMorinda elliptica Rubiaceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th