ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
ยอป่าMorinda tomentosa Rubiaceae
ยูคาลิปตัสEucalyptus camaldulensis Myrtaceae
รกฟ้าTerminalia alata Combretaceae
รังShorea siamensis Dipterocarpaceae
ราชพฤกษ์Cassia fistula Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
ลีลาวดีPlumeria alba Apocynaceae
ลูกปืนใหญ่Couroupita guianensis Lecythidaceae
สกุณีTerminalia calamansanai Combretaceae
สนประดิพันธ์Casuarina junghuhniana Casuarinaceae
สบู่ดำJatropha curcas Euphorbiaceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th