ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
สมอไทยTerminalia chebula Combretaceae
สวองVitex limonifolia Labiatae
สะแกนาCombretum quadrangulare Combretaceae
สะเดาไทยAzadirachta indica Meliaceae
สักTectona grandis Verbenaceae
สัตตบรรณAlstonia scholaris Apocynaceae
สาธรMillettia leucantha Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
สารภีMammea siamensis Guttiferae
สำโรงSterculia foetida Sterculiaceae
เสลาLagerstroemia tomentosa Lythraceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th