ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
เสี้ยวป่าBauhinia saccocalyx Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
เสี้ยวBauhinia variegata Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
แสมสารCassia garrettiana Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
หนามเค็ดเก้าCatunaregam spathulifolia Rubiaceae
หว้าSyzygium cumini Myrtaceae
หางนกยูงฝรั่งDelonix regia Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
หูกระจงTerminalia ivoriensis Combretaceae
หูกวางTerminalia catappa Combretaceae
เหมือดโลดAporusa villosa Euphorbiaceae
อรพิมBauhinia winitii Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th