ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
อโศกอินเดียPolyalthia longifolia Annonaceae
อะรางPeltophorum dasyrachis Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
อินทรชิตLagarstroemia loudonii Lythraceae
อินทรนิลน้ำLagarstroemia speciosa Lythraceae
อินทรนิลบกLagerstroemia macrocarpa Lythraceae
อีแปะVitex scabra Labiatae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th