ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
แคSesbania grandiflora Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
แคขาวDolichandrone serrulata Bignoniaceae
แคทรายStereospermum neuranthum Bignoniaceae
แคแสดSpathodea campanulata Bignoniaceae
แคหางค่างFernandoa adenophylla Bignoniaceae
งิ้วแดงBombax ceiba Bombacaceae
จามจุรีSamanea saman Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
แจงMaerua siamensis Capparaceae
ฉนวนDalbergia nigrescens Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
เฉียงพร้านางแอCarallia brachiata Rhizophoraceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th