ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
ชมพู่น้ำSyzygium siamensis Guttiferae
ชิงชันDalbergia oliveri Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
ซ้อGmelina arborea Verbenaceae
ซางหลวงPodocarpus neriifolius Podocarpaceae
แดงXylia xylocarpa Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
ตะโกนาDiospyros rhodcalyx Ebenaceae
ตะคร้อSchleichera oleosa Sapindaceae
ตะคร้ำGaruga pinnata Burseraceae
ตะเคียนทองHopea odorata Dipterocarpaceae
ตะแบกTerminalia corticosa Combretaceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th