ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
ตะแบกแดงLagerstroemia calyculata Lythraceae
ตะแบกเปลือกบางLagerstroemia duperreana Lythraceae
ตับเต่าต้นDiospyros ehretioides Ebenaceae
ติ้วขนCratoxylum formosum Hypericaceae (Clusiaceae)
ตีนนกVitex pinnata Labiatae
เต็งหนามBridelia retusa Euphorbiaceae
ถ่อนAlbizia procera Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
ถ่านไฟผีDiospyros rhodocalyx Ebenaceae
ทองกวาวButea monosperma Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
เทียนLawsonia inermis Lythraceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th