ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
ไทรย้อยใบทู่Ficus microcarpa Moraceae
ไทรย้อยใบแหลมFicus benjamina Moraceae
นนทรีPeltophorum pterocarpum Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
ประดู่บ้านPterocarpus indicus Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
ประดู่ป่าPterocarpus macrocarpus Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
ประยงค์Aglaia odorata Meliaceae
ปรู๋Alangium salviifolium Alangiaceae
ปอแก่นเทาGrewia eriocarpa Tiliaceae
ปอขาวBroussonetia papyrifera Moraceae
ปอลายGrewia criocarpa Tiliaceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th