ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
ปออีเก้งPterocymbium tinctorium Sterculiaceae
ปีปMillingtonia hortensis Bignoniaceae
เปล้าใหญ่Croton oblongifolius Euphorbiaceae
ผ่าเสี้ยนVitex canescens Verbenaceae
พฤกษ์Albizia lebbeck Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
พลับพลาMicrocos tomentosa Tiliaceae
พะยูงDalbergia cochichinensis Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
พิกุลMimusops elengi Sapotaceae
พุดป่าGardenia collinsae Rubiaceae
พุดผาGardenia saxatilis Rubiaceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th