ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
พุทราZiziphus mauritiana Rhamnaceae
เพกาOroxylum indicum Bignoniaceae
โพธิ์Ficus religiosa Moraceae
มะกรูดCitrus hystrix Rutaceae
มะกอกเกลื้อนCanarium subulatum Burseraceae
มะกอกป่าSpondias pinnata Anacardiaceae
มะกาBridelia ovata Euphorbiaceae
มะเกลือDiospyros mollis Ebenaceae
มะขวิดLimonia acidissima Rutaceae
มะขามTamarindus indica Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th