ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
รายชื่อพรรณไม้ทั้งหมด
 
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Family
มะขามเทศPithecellobium dulce Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
มะขามป้อมPhyllanthus emblica Euphorbiaceae
มะค่าแต้Sindora siamensis Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
มะค่าโมงAfzelia xylocarpa Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
มะดูกSiphonodon celastrineus Celastraceae
มะเดื่อFicus racemosa Moraceae
มะตูมAegle marmelos Rubiaceae
มะนาวผีAtalantia monophylla Rutaceae
มะป่วนMitrephora vandaeflora Annonaceae
มะเฟืองช้างLepisanthes tetraphylla Sapindaceae

พบต้นไม้ทั้งหมด 146 ชนิด

กำลังแสดงหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th