ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
กระมอบน้อย
 
Gadenia obtusifolia Roxb.exkurz

วงศ์ Rubiaceae
ชื่ออื่น กระมอบ (ราชบุรี), กระบอก (สุโขทัย), ไข่เน่า (กาญจนบุรี), คมขวาน พญาผ่าด้าม พุดนา (ภาคกลาง), คำมอกน้อย (เชียงใหม่), ฝรั่งโคก (ปราจีนบุรี), มอก (นครราชสีมา), สีดาโคก (หนองคาย)
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-8 ม. ผลัดใบขณะออกดอก ลำต้นแคระแกร็น กิ่งก้านคดงอ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกสีเทาปนดำ แตกเป็นร่องตื้นๆ ตามยาว เนื้อไม้สีขาว ยอดอ่อนผิวมัน มีชันเหนียวสีเขียวอมเหลือง
ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก เป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับ มี 2-4 คู่ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายมนกว้าง โคนสอบมน เว้าเล็กน้อยตรงรอยต่อก้านใบ ขอบเรียบ ก้านใบสั้นมาก หูใบระหว่างก้านใบติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ใบอ่อนมีคราบของชันเหนียวติดค้างอยู่ตามผิวใบจนเป็นมัน
ลักษณะดอก ดอกใหญ่ ออกเดี่ยวๆ ที่ปลายกิ่ง สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมอ่อน กลีบดอกตูมบิดเวียน โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอดคล้ายรูปแจกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 4-7 ซม. เมื่อบานเต็มที่เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-5 ซม.
ลักษณะผล ผลกลม มีเนื้อหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3.5 ซม. สีน้ำตาลอมเขียว ส่วนบนของผลมีหลอดกลีบเลี้ยงสั้นๆ ติดอยู่
การกระจายพันธุ์ พม่าและภูมิภาคอินโดจีน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้
การใช้ประโยชน์

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th