ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
กระทุ่ม
 
Neonauclea sessifolia  (Roxb.)Merr

วงศ์ Rubiaceae
ชื่ออื่น กระทุ่มคลอง ก้านเหลือง กะเลอ
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ ปีล่ะ ครั่ง เปลือกสีน้ำตาลปนดำ แต่เป็นร่องตามยาว
ลักษณะใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปมน หรือ รูปไข่
ลักษณะดอก สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกรวมเป็นช่อกระจุกแน่น ที่ตามซอกใบ หรือ ปลายกิ่ง
ลักษณะผล ผลสีน้ำตาลเล็กๆ รวมเป็นกลุ่มกลม ผิวขรุขระ สีน้ำตาล ผิวแข็ง
การกระจายพันธุ์ พบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบทั่วๆไป ชอบขึ้นตามที่ลุ่มต่ำแฉะทั่วไปตามป่าราบ
การใช้ประโยชน์ เปลือกรากให้สีย้อมสีเหลือง ผลรับประทานได้ ใบรักษาไข้ ไม้ใช้ทำเครื่องเรือน กลอง โทรรำมะนา

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th