ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
คงคาเดือด
 
Arfeuillea arborescens Pierre

วงศ์ Sapindaceae
ชื่ออื่น หมากเล็กหมากน้อย (กลาง) ช้างเผือก (ลำปาง) ตะไล (ราชบุรี) ตะไลคงคา (ชัยนาท) สมุยกุย (นครราชสีมา)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ทึบ ใบอ่อนเป็นช่อตั้งสีเขียวอ่อนตัดกับสีเขียวเข้มของพุ่มรวม
ลักษณะใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามหรือเยื้องกัน 4-5 คู่ ใบรูปไข่หรือรูปหอก กว้าง 2.5-4 ซม.ยาว 4.5-7 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลมหรือเรียวแหลม ฐานใบสองหรือเบี้ยว ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบบางสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสาก เส้นแขนงใบข้างละ 10-12 เส้น
ลักษณะดอก สีน้ำตาล กลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 2-4 กลีบ ออกดอกพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ลักษณะผล ผลแห้งแก่แตก สีน้ำตาล มีปีก 3 ปีก มี 3 เมล็ดต่อผล เมล็ดค่อนข้างกลมสีดำ เป็นผลเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
การกระจายพันธุ์ พบในป่าเบญจพรรณ
การใช้ประโยชน์ สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th