ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
ขี้อ้าย
 
Terminalia triptera Stapf

วงศ์ Combretaceae
ชื่ออื่น ต้นแสง (สุรินทร์) กำจาย (เชียงใหม่) กำจำ (ภาคใต้) ขี้อ้าย หานกราย (ราชบุรี) คำเจ้า ปู่เจ้า ปู่เจ้าหามก๋าย พระเจ้าหอมก๋าย พระเจ้าหามก๋าย สลิง หามก๋าย (ภาคเหนือ) ตานแดง (ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สุราษฎร์ธานี) แนอาม (ซ่ง-จันทบุรี)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น
ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานแกมรูปรี หรือรูปใบหอกกลับ
ลักษณะดอก ดอกแบบช่อหางกระรอก ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็กสีเหลืองอ่อน
ลักษณะผล ผลแข็งรูปทรงกระบอกแบน
การกระจายพันธุ์ พบขึ้นในป่าผสมผลัดใบ
การใช้ประโยชน์ -

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th