ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
กระถิน
 
Leucaena leucocephala (Lam.)

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
ชื่ออื่น กระถินไทย กระถินบ้าน กะเส็ด
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ตระกูลถั่วที่มีความสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้โดยปมของไรโซเบียม
ลักษณะใบ ใบประกอบและมีใบตลอดปี ใบย่อยแตกออกจากก้านใบ 3-10 คู่ ใบย่อย 5-20 คู่ ใบรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมทำมุมกว้าง ไม่มีขน
ลักษณะดอก ดอกมีสีขาว เกิดรวมเป็นจุก เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาล ช่อดอกหนึ่ง ๆ จะมีฝักประมาณ 15-20 ฝัก ออกดอกในช่วงเดือนมกราคมและฟักจะแก่ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
ลักษณะผล ฝักเกิดเป็นกลุ่ม ๆ มีลักษณะบาง ๆ แบนและตรง มีสีเขียวเข้มและกลายเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลเมื่อแก่เต็มที่
การกระจายพันธุ์
การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาหารของวัว ควาย แพะ แกะ เป็ด ไก่ คนใช้ยอดอ่อนและฝักอ่อนรับประทานเมล็ดใช้ปรุงอาหารเหมือนกับถั่วเขียว ใช้ทำเป็นแป้ง ใช้ทำไม้แปรรูป ปาเก้ เสา ทำเยื่อกระดาษ กระดาษที่ทำจากไม้กระถินยักษ์มีความแข็งแรง ต่อการฉีดขาดและการพับต่ำ ช่วยปรับปรุงดิน เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่ว ทำให้เพิ่มไนโตรเจนในดิน ทำปุ๋ยพืชสด ร่มเงายังช่วยอนุบาลพืชสวนบางชนิด เช่น กาแฟ มังคุด พริกไทย โกโก้ วานิลา เป็นต้น

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th