ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
กระพี้จันทร์
 
Dalbergia cana Graham ex Kurz

วงศ์ Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
ชื่ออื่น กระพี้นางนวล Kra phi nang nuan, กระพี้จั่น Kra phi chan, กระพี้เหลือง Kra phi lueang (Phitsanulok); กระพี้ Kra phi, บี้พง Pi phong, ปี้จั่น Pi chan (Northern); กระพี้พูน Kra phi phun (Uttaradit); กระพี้เหลือบ Kra phi lueap 9Phetchabun); กระลิงปิงป่า Kaling ping pa (Ratchaburi); เค็ดขาว Khet khao (Chiang Mai); จักจั่น Chakkachan (Loei); ประดู่ตาเหลน Pradu talen (Sukhothai); อิเม็งใบเล็ก I meng bai lek (Udon Thani)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 ม. กิ่งอ่อนมีขนประปราย กิ่งแก่เกลี้ยง
ลักษณะใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 14-18 ซม. ก้านใบประกอบยาว 4-5 ซม. หูใบรูปใบหอก ร่วงง่าย ใบย่อย 13-17 ใบ เรียงสลับ รูปรีหรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.3-2.5 ซม. ยาว 3-8 ซม. ปลายมนหรือมีติ่งสั้น โคนมนหรือแหลม ขอบเรียบ มีขนสั้น แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนตามเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ
ลักษณะดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 10-15 ซม. มีขนประปราย ดอกรูปดอกถั่ว มีจำนวนมาก ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดกันคล้ายรูประฆัง ยาวประมาณ 4 มม. กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอมม่วง กลีบกลางกว้างประมาณ 3 มม. ยาวประมาณ 7 มม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 อัน รังไข่มีขนประปราย
ลักษณะผล ฝักแบน รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ปลายแหลมหรือมน มีลายเส้นร่างแหชัดเจน มีขนประปราย ก้านฝักยาวประมาณ 5 มม. ฝักแก่ไม่แตก มี 1-2 เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาลแดงคล้ำ รูปไต แบน กว้างประมาณ 1.1 ซม. ยาวประมาณ 8 มม.
การกระจายพันธุ์ ขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าละเมาะ ตามเชิงเขาจนถึงพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 ม. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การใช้ประโยชน์

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th