ค้นหาพรรณไม้
ค้นโดยชื่อสามัญ
ค้นโดยชื่อสกุล (genus)
ค้นโดยชื่อชนิด (species)
ค้นโดยลักษณะอื่น ๆ
 
 
กระบก
 
Irvingia malayana oliv. ex A.W. Benn.

วงศ์ Irvingiaceae
ชื่ออื่น กะบก จะบก ตระบก (ภาคกลาง) จำเมาะ (เขมร) ซะอัง (ชอง-ตราด) บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่น มื่น (ภาคเหนือ) มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย นครราชสีมา) หลักกาย (ส่วย สุรินทร์)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ 20-30 เมตร โคนต้นมักเป็นพูพอน กิ่งอ่อนมีรอยหูใบที่หลุดร่วงชัดเจน เปลือกนอกสีน้ำตาลแดง เปลือกสากเหมือนเมล็ดทราย แตกเป็นเกล็ด เปลือกในสีน้ำตาลปนเหลือง
ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ปลายและฐานแหลม หรือมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแห เห็นชัดเจนทั้งสองด้าน ก้านใบเป็นร่องทางด้านบน เกลี้ยง หูใบหุ้มยอดอ่อน ปลายแหลม โค้งเล็กน้อยเป็นรูปดาบ ร่วงง่าย ใบอ่อนสีม่วง
ลักษณะดอก ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง เกิดตามง่ามใบ หรือปลายกิ่ง ใบประดับรูปไข่ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน กลับดอกสีขาวปนเขียว 5 กลีบ ปลายกลีบพับเข้าสู่ก้านดอก เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ะละช่องมีออวุล 1 เม็ด
ลักษณะผล ผลสดแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลกลมรี ผลสุกสีเหลืองอาจอมเขียว มีเนื้อ เมล็ด 1 เมล็ด รูปไข่ หรือรูปรีแกมรูปไข่ ค่อนข้างแบน เนื้อในเมล็ดสีขาว และมีน้ำมัน
การกระจายพันธุ์ พบได้ในป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าชายหาดได้ทั่วทุกภาค ที่ความสูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 300 เมตร ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ผลแก่เดือน กรกฎาคม-กันยายน ต่างประเทศพบในอินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรสุมาตรา และบอร์เนียว
การใช้ประโยชน์ อาหาร เชื้อเพลิง เครื่องหอม น้ำมันจากเมล็ดใช้ทำเทียนไข เมล็ดนำไปคั่ว กินได้ มีรสหวานมัน

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. - มรภ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
http://fst.kru.ac.th